FANDOM


Ang Pangunahing Tauhan sa Wikiang ito, pero ang pinaka ay si Polandbola. Siya ay may 18 o Labingwalong mga rehiyon at 145 o isang daan at apat na pung limang mga lungsod.

File.JPG

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki