FANDOM


Si Cordillerabola ay isang Rehiyon ng Pilipinas na pinamumunuan halos ng mga Komunista.